Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Nasz asortyment podlega okresowej aktualizacji, dlatego jeżeli na stronie brak poszukiwanego przez Państwa produktu prosimy o kontakt – istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajduje się w naszych magazynach.

Pierwsza pomoc to wszelkie działania jakie podejmujemy po wystąpieniu urazu lub innego zagrożenia życia i zdrowia. Udzielenia pierwszej pomocy może podjąć się dowolna osoba postronna dysponująca niezbędną wiedzą. Celem pierwszej pomocy jest ustabilizowanie poszkodowanego do momentu otrzymania profesjonalnego wsparcia. Nieudzielenie pomocy osobie w sytuacji zagrożenia życia, lub zdrowia może być ukarane pozbawieniem wolności do lat 3.

Zasadniczo, pierwsza pomoc oznacza szereg potencjalnych działań, dostosowanych do zaistniałej sytuacji. Zatem w jej skład może wchodzić wstępne opatrzenie ran przy użyciu środków do odkażania ran, bądź w razie konieczności płynów do tamowania krwawienia lub zabezpieczenie osoby poszkodowanej od niekorzystnych warunków kocem ratunkowym. Jednakże większość ludzi myśląc o udzielaniu pierwszej pomocy myśli o resuscytacji krążeniowo – oddechowej, czyli metodzie utrzymania przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy za pomocą oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej. Jest to działanie w trakcie którego zarówno osoba udzielająca pierwszej pomocy jak i jej pacjent są narażone na transmisję wisusów i bakterii, dlatego, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, zaleca się skorzystanie z jednorazowej maseczki do sztucznego oddychania.

Koce ratunkowe, środki opatrunkowe, maseczki do sztucznego oddychania, powinny być narzędziami pierwszej pomocy z których potrafią bezpiecznie skorzystać nie tylko wykwalifikowani pracownicy ochrony zdrowia.

Szybko udzielona pierwsza pomoc oznacza większą skuteczność podjętych działań w przypadku zagrożenia życia.

Medeocare kieruje swoją ofertę przede wszystkim do placówek ochrony zdrowia i gabinetów lekarskich, dlatego prezentowane na tej stronie materiały medyczne pochodzą od najlepszych producentów i spełniają wszystkie wymogi odnośnie jakości i bezpieczeństwa.

Produkty znajdujące się w kategorii pierwsza pomoc to również starannie wyselekcjonowany zbiór artykułów zalecanych przez profesjonalistów z branży medycznej.

W przypadku barku informacji o interesujących Państwa produktach prosimy o kontakt, nadal istnieje bowiem możliwość sprowadzenia danego towaru na podstawie indywidualnych zamówień.