Adres naszej strony internetowej to: https://medeocare.pl.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MEDEOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000792197, NIP 5252793333, REGON 383706306.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe i kontaktowe.
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi reklamacji.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również m.in. prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Pełny katalog praw i obowiązków Użytkownika oraz Administratora danych osobowych znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. 
 10. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego Medeocare.pl.